Özet Kitap Özet Kitap

Makro Ekonomide Bir Taşla Kaç Kuş Vurulabilir?

Uğur YÜCE

Değerli Dostlarım,

Türkiye’de Ekonomi alanında son günlerde en çok tartışılan konulardan birisi devletin satışa çıkarttığı 14 şeker fabrikası.

Bu konuda 2007 yılında pek çoğunuz ile paylaştığım iki makaleyi ve o vesile ile hazırladığımız bir raporun özetini dikkatinize sunuyorum.

Ülkemiz düşük tenörlü linyit kaynakları dışında petrol ve doğal gaz gibi fosil enerji kaynakları itibari ile dışa bağımlı bir ülkedir.

İhracatımızın 2014 yılı itibari ile her 100$’ının 22$’ı enerji ithalatına gitmektedir.

Ülkemizde kırsal alandan şehirlere göç hem mevcut şehirleri olumsuz yönde etkilemekte, hem de ülkenin tarımsal üretim potansiyelini sürat ile aşağı çekmektedir.

Brezilya yıllar önce milli ekonomisini korumak amacı ile mevcut şeker fabrikalarının büyük bir bölümünü şeker kamışından alkol üreten fabrikalara döndürdü.

Dünya’da mevcut ve hali hazırda çalışan benzinli araçlarının motorlarını %100 alkol ile çalışır hale getirmek çok cüzi bir harcama ile mümkündür.

Brezilya daha 2007’ lerde Reno şirketi ile alkol ile çalışan 100.000 araçlık bir fabrika kurması için anlaştı ve teşvikler verdi.

Türkiye özellikle Orta Anadolu’da çok büyük bir şeker pancarı üretimi potansiyeline sahiptir.

1998 yılında 500.000 hektar ekim alanında şeker pancarı üretilip 492.000 çiftçi bu üretimden geçiniyor idi.

2013 yılında ekim alanları 290.000 hektar ve bu işten ekmek yiyen çiftçi âdeti 126.000 düşmüş idi.

Türkiye’de 31 şeker fabrikası var ve bunun 25’i devlete ait.

Bir şeker fabrikasını şeker üretimi yerine alkol üreten bir fabrikaya döndürme gideri son derece düşüktür.

14 şeker fabrikasını haraç mezat satmak ve/veya kapatmak yerine devlet bunları yakıt üretimine kanalize etmelidir.

Bu sayede,

1. Orta Anadolu’da şeker pancarı üretimi yeniden canlanır.
2. Ülkenin petrol ithalatında hatırı sayılır bir tasarruf sağlanır.
3. Şeker Fabrikalarındaki istihdam korunmuş olur.
4. Alkol ile çalışan arabalar benzine nazaran çok daha az çevre kirliliği yarattığı için ülkenin karbon emisyon oranı düşer.
5. Benzin yerine alkol ile çalışan araba motorlarının performansı azalmadığı gibi daha az arıza yapmaktadır.
6. Aynı fabrikalarda her türlü bitkisel, tarımsal ürün veya atığı, çürüğü, posayı bu fabrikalarda işleyerek alkol (etenol) üretebilir.
7. Etanolün araba motorlarına hiç dokunmadan istenilen oranlarda ithal edilen benzine doğrudan karıştırılması mümkündür.
8. Şeker Pancarının posası çok değerli bir hayvan yemidir.

Bu Rapor ve ekleri mevcut iktidar tarafından daha dikkate alınabilir ümidi ile 2007 yılında Sn. Dr. Burhan Özfatura tarafından ricam üzerine iktidarın yetkili kişi ve organlarına sunulmuş fakat bir sonuç alınamamıştır.

Son Söz: Dünya’da iyi ve doğru bir iş yapmak için asla geç değildir.

En içten sevgi ve saygılarımla,

Uğur Yüce

Bu Özeti Paylaş

Benzer Kitaplar

Bir cevap yazın

Solve : *
11 × 26 =