Özet Kitap Özet Kitap

Acil Durum

Patrick J. Buchanan

Ünlü tarihçi Arnold Toynbee’ye göre uygarlıklar, çağın büyük krizlerine çözüm buldukları zaman gelişiyorlar, çare bulunamadığı zaman yok olup gidiyorlardı.
Roma imparatorluğunun çöküşünü ve barbar saldırılarını takiben Katolik kilisesi halkı yeni bir din altında toplayarak çağın krizi olan dağınıklık ve kargaşayı ortadan kaldırmıştı. Böylece yeni bir uygarlık ve kültür doğmuş, Hıristiyanlık tarihi başlamıştı.

On beşinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar dünya tarihini Batı yazdı.Avrupa’nınHıristiyan ülkelerinden gelen kaşifler, misyonerler, fatihler, sömürgeciler 20.yy‘a kadar neredeyse tüm dünyaya hükmetti.Fakat Batı’nın da artık devri kapanmaya başlamıştı.

İlk çöken İspanya İmparatorluğu oldu.Bunu 1918’e kadar Alman, Avusturya – Macaristan ve Rus İmparatorlukları izledi.2. Dünya Savaşı İngiliz ve Fransız İmparatorluklarına kan kaybettirdi.30 yıl içinde Avrupa’nın Asya ve Afrika’ dan gerisin geri çekilişi tamamlanmıştı.

1989-1991 arasında Sovyet İmparatorluğu çökerek on beş parçaya ayrıldı.Bunların yarısı daha önce hiç var olmayan Müslüman devletlerdi.Şimdi ise bir zamanlar Batı’nın hükmettiği Afrikalı, Asyalı, Müslüman ve hispanik halklar Batı’yı istila ediyor.

Toynbee’nin etki-tepki kavramından yola çıkarsak, bugün batı uygarlığının krizi üç acil ve ölümcül tehlikeden oluşmaktadır: azalan nüfus, parçalanan kültürler, karşı konamayan göçler.

Tarih tekerrürden ibarettir.Roma imparatorluğu İspanya’dan Kudüs’e, oradan Kartaca’ya yayılınca fethedilen ülkelerin halkları imparatorluk başkentine aktı.Roma imparatorluğunun tüm kültürlerini ve inançlarını barındıran, çeşitli dillerin konuşulduğu bir şehir oldu.Fakat bu gelen yabancıların Roma dinine inancı, Roma geleneklerine saygısı ve Roma kültürüne sevgisi yoktu.Tıpkı Roma’nın barbarları fethettiği gibi, barbarlar da Roma’yı fethetmişti.Ve böylece karanlık çağ başlamış oldu.

Bu Özeti Paylaş

Benzer Kitaplar

Bir cevap yazın

Solve : *
28 − 5 =