Master Algoritma

Pedro Domingos

Değerli Dostlarım;

​Birer gün ara ile bir rapor ve bir özet. Biz birini bile okuyamıyoruz demeyin. Okumak, bir zaruri ihtiyaç, bir alışkanlık, bir büyük keyif. Tıpkı yeme içme gibi.

Rapor Sn. İlhan Tekeli Hoca’mın Beyin üzerine devam eden çalışmalarının ikinci bölümü idi. Birinci Bölümü kaçıranlara ozetkitap.com sitemize girip raporlar düğmesini tıklamalarını tekrar öneririz. İkincisi ise, Pedro Domingos’un Master Algoritma isimli kitabının kısa bir özeti.

“Düzenleyici sistemimiz bilinçaltımızdır. Ama işler karmaşıklaştığında bilinçaltı yetmez olur ve onun da bir düzenleyiciye ihtiyacı olur. O da bilinçtir. Ve yine bir noktada bilinçte yetmez olduğunda geriye tek düzenleyici sistem kalmaktadır. O da bilgeliktir ” diyor, Aziz Dost Halit Yıldırım.

10 gün kadar önce bir konuşmasında Murat Özyeğin aynen şöyle diyordu; “Linkedin’in bugün en önde gelen 10 mesleği 15 yıl önce mevcut bile değildi. Bugün doğan çocuklarınızın 20 yaşına geldiğinde seçme durumunda olacağı mesleklerin yüzde ellisi daha icat dahi edilmedi”.

Yapay öğrenmenin alt başlıklarının bile bize kazandırdığı; Örüntü Tanıma, İstatistiksel Modelleme, Veri Madenciliği, Bilgi Dağarcığı Keşfi, Öngörücü Analiz, Veri Bilimi, Adaptif Sistemler, Öz Örgütlenmeli Sistemler vs. vs. gibi yeni kavram, terim ve disiplinlere bakar mısınız.

Dünya dev bir sürat ile evrilmekte. Lütfen benden pas demeyin. Okumak yeni şeyler öğrenmek son derece keyifli.

1 Mayıs Sanayi 3 ile gelen bir bayram, Dünya ise Sanayi 4 kulvarında dev adımlar ile ilerlemeye çoktan başladı.

En içten sevgi ve saygılarımla,
Uğur YüceKitap hakkında daha fazla bilgi için: Paloma Yayınevi 

Tüm iyi niyetimize rağmen; lisan sorunu, zaman sorunu, orijinal kitabı temin güçlüğü, çok fazla sayfa adedi, televizyondan vakit kalmaması, tembellik. Sebep ne olursa olsun, yeterince okumuyoruz.Bu milli ve önemli sorunun bir nebze hafifletilmesi amacı ile yıllar önce bir karar verdik, okuduğumuz kitaplar içerisinde ülkemizin bugünü ve/veya geleceği için yararlı gördüklerimizi özet ile tercüme ederek paylaşmak.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan kitap özetleri bu sitede tüm öğrencilerin ve öğrenmek isteyenlerin faydalanmasına sunulmaktadır. Herhangi bir maddi menfaat beklenmeksizin gerçekleştirilen bu hizmetin tek nedeni, ülkemizde okuma alışkanlığının eğitim ve öğretim yıllarında kazanılmasını sağlamaktır.