Gelecek Daha Güzel Günler mi Getirecek?

Alain De Botton, Steven Pinker, Matt Ridley, Malcolm Gladwell

Değerli Dostlarım,

“Gelecek daha güzel günler mi getirecek?”

Bu kitabı bana sevgili Şükrü Ünlütürk gönderdi. Tabii ki bir nefeste okudum. Zira kapakta ismi olan ve de bu konuyu tartışan kişilerin dördü de son yıllarda kitaplarını ve araştırmalarını zevk ile okuduğumuz kişilerdi.

İleriye dönük bir spekülatif tartışma olsa da dayanaksız değil zaman zaman iyi polislerin, zaman zamanda kötü polislerin, etkisinde kaldığınız ve de sizi çok boyutlu düşünmeye iten bir tartışma.

Aurea Vakfı’nın 10 senedir her altı ayda bir Kanada’nın Toronto kentinde düzenlediği “Munk Münazaralarının” sonuncusu. Vakıf 2006 yılında Peter ve Melanie Munk tarafından kurulan bir yardım vakfı. 6 ayda bir dinleyiciye açık olarak düzenlenen bu tartışmalarda vakfın en önemli etkinliklerinin birisi.

Son 10 yılda dünya çapında pek çok değerli yazar, düşünür, politikacı ve sanatçıyı konuk ettiler. Küresel bir forum iddiasında olan etkinlik dünyanın aydın kesimlerince büyük bir dikkat ile izlenmekte.

Rahmetli Sn. Nejat F. Eczacıbaşı’nın 1961 yılında “Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyetini” (Bugünkü TESEV) kurmuş olduğunu düşünecek olur ve de TESEV’in son yıllarda yaşadığı sıkıntıları hatırlarsanız ülkemizin entelektüel yapısının ne yöne doğru evrildiğini çok daha iyi görürsünüz.

En içten sevgi ve saygılarımla,
Uğur Yüce

Not: Daha fazla bilgi için www.munkdebates.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



Kitap hakkında daha fazla bilgi için: Domingo Yayınevi

Tüm iyi niyetimize rağmen; lisan sorunu, zaman sorunu, orijinal kitabı temin güçlüğü, çok fazla sayfa adedi, televizyondan vakit kalmaması, tembellik. Sebep ne olursa olsun, yeterince okumuyoruz.Bu milli ve önemli sorunun bir nebze hafifletilmesi amacı ile yıllar önce bir karar verdik, okuduğumuz kitaplar içerisinde ülkemizin bugünü ve/veya geleceği için yararlı gördüklerimizi özet ile tercüme ederek paylaşmak.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan kitap özetleri bu sitede tüm öğrencilerin ve öğrenmek isteyenlerin faydalanmasına sunulmaktadır. Herhangi bir maddi menfaat beklenmeksizin gerçekleştirilen bu hizmetin tek nedeni, ülkemizde okuma alışkanlığının eğitim ve öğretim yıllarında kazanılmasını sağlamaktır.