Büyük Gerileme

Heinrich Geiselberger

Değerli Dostlarım,

Son zamanlarda en çok duyduğumuz ifadelerden birisi de “ Yeni Bir Dünya Düzeni” sözcükleri.

Geiselberger bir derleme olan kitabında buna Büyük Gerileme demiş. Daha küçük harfler ile ve de daha uzun ifadesi ise bence, daha doğru olanı “Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma” 21 sayfalık özet tartışmaların ruhunu yansıtmakta zorlanıyor. 15 yazarın bir kısmını ve de vermek istedikleri mesajın sadece önemli olanlarını bu özet sizlere aktarmakta.

Siz en iyisi kitabın kendisini alıp okuyunuz.

Hem Türkçe, hem de sadece 226 sayfa. Ama tabii ki önce özeti okuyunuz.

En içten sevgi ve saygılarımla,
Uğur YüceKitap hakkında daha fazla bilgi için: Metis Kitap

Tüm iyi niyetimize rağmen; lisan sorunu, zaman sorunu, orijinal kitabı temin güçlüğü, çok fazla sayfa adedi, televizyondan vakit kalmaması, tembellik. Sebep ne olursa olsun, yeterince okumuyoruz.Bu milli ve önemli sorunun bir nebze hafifletilmesi amacı ile yıllar önce bir karar verdik, okuduğumuz kitaplar içerisinde ülkemizin bugünü ve/veya geleceği için yararlı gördüklerimizi özet ile tercüme ederek paylaşmak.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan kitap özetleri bu sitede tüm öğrencilerin ve öğrenmek isteyenlerin faydalanmasına sunulmaktadır. Herhangi bir maddi menfaat beklenmeksizin gerçekleştirilen bu hizmetin tek nedeni, ülkemizde okuma alışkanlığının eğitim ve öğretim yıllarında kazanılmasını sağlamaktır.