Özet Kitap Özet Kitap

Yönetim Kurulu Sırları

/Yazar: Ece Tuğ
  Değerli Dostlarım, “Yaşam Kalitesi için Kurumsal Yönetişim” demiş Sn. Yılmaz Argüden. Bilinçli olarak çok uzun bir özet. Bilhassa gençler açısından çok önemli bir referans belgesi. Sadece özel şirketler için değil kamu kurumları,...

Kamu Yönetiminde Yeni Esaslar

/Yazar: Ozet Kitap
David Osborne - Ted Gaebler Kamu yönetimimiz bugün bir çıkmazdadır. Bu kitap, bu gerçekten büyük rahatsızlık duyup ta, ne yapılması gerektiğini tam bilemeyenler, ama arayanlar içindir. Zaman, arayanların zamanıdır. Değişim tüm...

Demokrasi ve Kalkınma

/Yazar: Ozet Kitap
Süleyman Demirel Daha önce de belirttiğim gibi, Avrupa artık hiçbir zaman tekrar bölünmemelidir. Tüm kıtanın barışı, istikrarı ve refahı, Avrupa projesinin başarısına bağlıdır. Özellikle Balkan ülkeleri için, Avrupa perspektifi bölgedeki...

Kümeleşme ve Kümeleşme Politikaları

/Yazar: Ozet Kitap
Philip Raines Küme kavramı ilk kez Michael Porter’ın 1990’da yayınlanan “Ulusların Rekabet Üstünlüğü” adlı kitabında yer almıştır. Değişik ülkelerden birçok örneği ele alan Porter, “ulusal üstünlük dörtgeni” kavramını geliştirmiştir. Porter’ın ilgi...

Seçim

/Yazar: Ozet Kitap
Zbigniew K. Brzezinski Tarih, yaşanan değişimlerin bir kaydıdır; hiçbir şeyin sonsuza dek kalamayacağını bize hatırlatır. Uzun süre kalıcı olan şeyler ortadan kaybolunca önceki statüko bir daha geri gelmez. Amerika’nın şimdiki...

Küresel Boyutuyla Kurumsal Yönetim Analizi

/Yazar: Ozet Kitap
Ulrich Steger Genel olarak bakıldığında, Swissair’ın kurumsal yönetim yapısı mükemmel görünüyordu. Yönetim Kurulu, başarıları kanıtlanmış deneyimli sanayici ve bankacılardan oluşuyordu. Tüm görevler detaylandırılarak tanımlanmış, şirketin “Kurumsal Yönetim İlkeleri” çerçevesinde ve...

Devran

/Yazar: Ozet Kitap
Süleyman Demirel Tüm tarih boyunca siyasetin ve hukukun temel ilke ve değerlerini belirlemiş olanların filozoflar olduğunu dikkate aldığımızda, özellikle demokratik rejimlerde siyaset, felsefenin hayata geçirilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Dünyada 192 devlet var....

Savaş Devleti

/Yazar: Ozet Kitap
James Risen Başkan George W. Bush, telefonu öfkeyle kapatarak babası eski başkan George Herbert Walker’la aralarındaki gergin konuşmaya son verdi. Yıl 2003’tü. Amerika’nın kırk birinci ile kırk üçüncü başkanları arasındaki...

İyi Fikirler Nereden Gelir

/Yazar: Ozet Kitap
Steven Johnson Bu kitap BOYNER YAYINLARI tarafından Parlak Fikirler Nasıl Doğar? İnovasyonun Doğal Tarihi adıyla Aralık 2011 tarihinde yayınlanmıştır. 18.03.2011 “İyi Fikirler Nereden Gelir” “Where good ideas come from” “İnovasyonun Doğal Tarihçesi” “The Natural...