Büyük Britanya Brexit Soygunu

Değerli Dostlarım,

Bu bir pilot çalışma, bir girizgâh. Size bu 19 Mayıs tatilinde sunduğumuz 34 sayfalık Kur Savaşları isimli (Currency Wars) kitabın özetini okurken bir miktar aydınlatıcı olsun, ışık tutsun diye sunduğumuz bir makalenin özeti.

Bu makale 07 Mayıs tarihinde İngiliz “The Guardin” gazetesinde “Büyük Britanya Brexit Soygunu” “Demokrasimiz Nasıl Rehin Altına Alındı” başlığı ile yayınlanan bir araştırma. 9 sayfayı aşıyor. Özünde İngiltere’nin Avrupa birliğinde yer almasından oldum olası rahatsız olan bir ABD ile Varşova Paktı çöktükten sonra Avrupa’daki etkinliğini yitiren bir Rusya’nın işbirliği yaptığı, İngiltere’deki referandumu manipüle ettikleri ve İngiltere’nin çıkışını sağlayarak AB’yi zayıflatmak ve parçalamak için referanduma fesat karıştırdıklarını iddia eden bir makale. 9 sayfalık makaleyi dahi özetledim. Biraz kuşa döndü ama mesajı çok açık.

İsteyen The Guardian’ın sitesine girip 07/05/2017 sayılı nüshasından tamamını okuyabilir. Benim makale üzerine dikkatimi çeken sevgili Üstün Eronat’a teşekkür ederim.

En içten sevgi ve saygılarımla,
Uğur Yüce

Tüm iyi niyetimize rağmen; lisan sorunu, zaman sorunu, orijinal kitabı temin güçlüğü, çok fazla sayfa adedi, televizyondan vakit kalmaması, tembellik. Sebep ne olursa olsun, yeterince okumuyoruz.Bu milli ve önemli sorunun bir nebze hafifletilmesi amacı ile yıllar önce bir karar verdik, okuduğumuz kitaplar içerisinde ülkemizin bugünü ve/veya geleceği için yararlı gördüklerimizi özet ile tercüme ederek paylaşmak.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan kitap özetleri bu sitede tüm öğrencilerin ve öğrenmek isteyenlerin faydalanmasına sunulmaktadır. Herhangi bir maddi menfaat beklenmeksizin gerçekleştirilen bu hizmetin tek nedeni, ülkemizde okuma alışkanlığının eğitim ve öğretim yıllarında kazanılmasını sağlamaktır.