Konferans - Raporlar - Makaleler

Gelişen Dünyada Yeniden Planlama

Prof. Dr. İlhan Tekeli

Sn. İlhan Tekeli Hoca’m çok yönlü bir kişi, ama her şeyin üzerinde Türkiye’de Şehir Planlaması konusunda mutlak bir otorite. Bir süre önce size İlhan Hoca’mın İnsan Beyni üzerinde yaptığı araştırmalarının bir raporunun sunmuş ve kapak yazısında çalışmaların devam ettiğini, raporun yakında devamının geleceğini duyurmuş idik.

Trump'ın Yalanları

Maria Konnikova

İlhan Tekeli Rapor

İlhan Tekeli

2016 yılının son aylarında Nusret Hızır anısına bir konferans verecek olunca, ona yakışacak geleceğe dönük önü açık bir konu aradım. “Nörobilim ve Yapay Zeka Çalışmalarında Yaşanan Gelişmeler Sosyal Bilimler ve Planlama Alanının Önünü Nasıl Açıyor ?” konusunu seçtim. Çalışmaya başladım. Geldiğim noktayı şimdi sizinle paylaşacağım...

Türkiye'nin Küresel Rekabet Gücünün Arttırılmasi İçin Öneri

Uğur Yüce - Prof. Dr. R. Funda Barbaros

Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan teknolojik ilerlemeler, günümüze kadar üç aşamada (çevrim) gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi; 1784 - 1870 arasında mekanik üretimin gerçekleşmesinde su ve buhar gücünün kullanılması, ikincisi; 1870 - 1969 seri üretime geçilmesi ve elektrik enerjisi kullanımı, 1970’lerden günümüze kadar olan üçüncüsünde de elektronik ve bilgi teknolojileri uygulamalarıyla üretimde otomasyon sağlanmıştır...

Türk Bilmecesi

George Friedman

"Dünyanın Net Değerlendirmesi" başlıklı yazımda, Avrupa ve Asya kıtalarının dört ana bölümünün kriz içinde olduğunu öne sürmüştüm: Avrupa, Rusya, Orta Doğu (Doğu Akdeniz Ülkeleri’nden İran’a kadar) ve Çin. Her kriz farklıydı; her biri farklı bir gelişme aşamasındaydı...

Demokrasi Çöküş mü Yaşıyor?

Larry Diamond

Larry Diamond Demokrasi Dergisi’nin kurucu yardımcı editörü, Stanford Üniversitesi’ne bağlı Uluslararası Araştırmalar üzerine çalışan Hoover Enstitüsü ve Freeman Spogli Enstitüsü’nün kıdemli çalışanı ve Stanford Demokrasi, Gelişim ve Hukuk Prensibi Merkezi’nin müdürüdür...

Drones

Geçen Hafta Time Dergisi'nde çıkan insansız uçaklar ile ilgili makale. Drones ile ilgili makaleyi ister pentagon ile ilgili kitap özetinden önce, isterseniz sonra okuyunuz. Pentagon’u daha iyi anlamanıza büyük katkısı olacaktır...

OECD Türkiye - 2014

Rauf Gönenç

2014 yılında büyüme hızını kaybetti. Var olan büyük cari açığı engellemek için iç talebi kısmaya yönelik uygulanan politikalar karşısında sermaye akımlarındaki oynaklık artmış ve politik belirsizlik özel tüketim ve yatırım harcamalarında sert bir düşüşe neden olmuştur...

OECD Raporu

Henrik Braconier - Giuseppe Nicoletti - Ben Westmore

OECD Yıllık Türkiye Raporu ve OECD Gelecek 50 Yıldaki Politika Zorlukları
Türkiye’nin iş sektörünün dinamizmi Türkiye’de 2000’li yıllarda güçlü ve içerilen (istihdam yaratan büyüme) büyümenin temel destekleyicisi olmuştur. Ancak yine de refah göstergeleri hala yapılacak çok şey olduğunu ortaya koymaktadır. Ekonomik performans bugüne kadar, güçlü finansman ve dayanıklı bankacılık sektörünce desteklenmiştir. Ancak, düşük ulusal tasarruflar ve değişken dış dünya rekabet edilebilirliğinden dolayı, ülkenin büyümesi ağırlıklı olarak dış finansman ve iç talebe bağımlıdır.

Türkiye AB’nin Işığı

Jean - Daniel TORDJMAN

İster bilin, ister bilmeyin, isteyin ya da reddedin, Avrupa uygarlığı Greko - Latin ve Judeo - Hıristiyan uygarlıkların etkisiyle Akdeniz de doğmuştur.

Sürdürülebilir Enerjiye Doğru: Fırsatlar ve Eğilimler

Uğur Yüce

Size sadece kitap özeti değil, bazen ( paylaşmakta değer ifade eder ise) yaptığım sunumların ve / veya hazırladığım raporlarında bir kopyasını sunuyorum. Ayrıca www.ozetkitap.com sitemizin raporlar bölümüne de yüklüyorum...

Yaratıcı Şehirler

Uğur Yüce

İçerik için tıklayınız..

Yeni Kapitalizm

Türkiye’mizin yeniden yapılanmasının kaçınılmaz olduğu bilinci ile; dış dünyada olanlara ilgimizin kısıtlılığı, orta ve uzun vadeli düşünme yeteneğimizin kaybı ve de sebep sonuç ilişkilerindeki kolaycılığa kaçımız ile ilgili bir derleme.

Zamanı Kullanmak

Zaman her geçen gün biraz daha süratli, akan ve asla geri kazanılamayan en büyük hazinemiz. Kalder’in İzmir Şubesi’nin “Mükemmele Ulaşmak” konusunda yaptığı bir toplantıdan alıntılar...

Yaşam Kalitesi

4 Kasım 1999 tarihinde İstanbul’da TÜSİAD ve KALDER’in düzenlediği Kalite Kongresi’nin kapanış oturumunda yapılan bir konuşmanın özeti.

Teknoloji Raporu

Türkiye’nin geleceği açısından en önemli konulardan birisine değinen bu raporda, Avrupa’nın en küçük 3 ülkesi olan İskoçya, İrlanda ve Finlandiya ile mukayeseler yapılarak araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımın önemi vurgulanıyor.

8 Yıllık Kesintisiz Eğitim

Avrupa “Yuvarlak Masa” European Round Table (ERT) kuruluşu tarafından hazırlanan ikinci eğitim raporunun bir özet tercümesi.

Kentsel Dönüşüm

Uğur Yüce - Murat Demirer - Prof. Dr. Funda Barbaros

Bu ülkede çok basit şeyleri bile gerçekleştirmek bazen inanılmaz derecede uzun sürebiliyor. Ayrıca rapor okumayı hiç mi hiç sevmiyoruz. Onun için proje sunumu önüne 1,5 sayfalık bir özet yazdım. Lütfen hiç olmazsa özeti okuyunuz...

S.4 Liselerinin Kurulması

Uğur Yüce

Dünya Ekonomisi ve Siyasetine Dair Öngörüler Türkiye Açısından Bir Değerlendirme:S.4 Liselerinin Kurulması

Tüm iyi niyetimize rağmen; lisan sorunu, zaman sorunu, orijinal kitabı temin güçlüğü, çok fazla sayfa adedi, televizyondan vakit kalmaması, tembellik. Sebep ne olursa olsun, yeterince okumuyoruz.Bu milli ve önemli sorunun bir nebze hafifletilmesi amacı ile yıllar önce bir karar verdik, okuduğumuz kitaplar içerisinde ülkemizin bugünü ve/veya geleceği için yararlı gördüklerimizi özet ile tercüme ederek paylaşmak.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan kitap özetleri bu sitede tüm öğrencilerin ve öğrenmek isteyenlerin faydalanmasına sunulmaktadır. Herhangi bir maddi menfaat beklenmeksizin gerçekleştirilen bu hizmetin tek nedeni, ülkemizde okuma alışkanlığının eğitim ve öğretim yıllarında kazanılmasını sağlamaktır.